„Opracowanie innowacyjnej aplikacji mobilnej dla kobiet w ciąży”

Fundusze UE

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA SEBASTIAN KWIATKOWSKI,
EUROPEJSKIE CENTRUM MEDYCZNO-EDUKACYJNE PRENATALPROJEKT realizuje projekt pn. „Opracowanie innowacyjnej aplikacji mobilnej dla kobiet w ciąży” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

Całkowity koszt projektu: 123 000,00 zł

Dofinansowanie z UE: 85 000,00 zł

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest realizacja przez Wykonawcę usługi badawczo-rozwojowej polegającej na przetestowaniu ewentualnej modyfikacji i ponownym przetestowaniu aplikacji PrenatalProjekt.

Aplikacja PrenatalProjekt ma na celu ułatwienie kontaktu i nadzoru nad kobietą w ciąży przez lekarza ginekologa oraz innych specjalistów sprawujących nad nią opiekę.

Przedmiotem projektu jest:

  1. Ocena funkcjonowania aplikacji w praktyce poprzez wykorzystanie jej przez lekarzy i pacjentki. W tej części usługi badawczo-rozwojowej Wykonawca musi zapewnić grupę testującą składającą się z co najmniej 4 lekarzy medycyny perinatalnej i co najmniej 300 pacjentek.

  2. Usprawnienie funkcjonowania aplikacji. Użytkownicy wskażą które funkcje są przydatne, które należy rozszerzyć a które zredukować, ponadto zakładamy rozbudowanie funkcji poprzez zautomatyzowanie wyników z innych programów medycznych – w szczególności z oprogramowaniem oferowanym przez Fetal Medicine Foundation, Wykonawca usługi badawczo-rozwojowej sporządzi raport sugerowanych usprawnień a następnie, po jego zatwierdzeniu, dokona sugerowanych modyfikacji w aplikacji (w zakresie nie więcej niż 150 roboczogodzin)

  3. Ponowna ocena funkcjonowania aplikacji – grupa testowania – 2 lekarzy, 100 pacjentek.

Cele i rezultaty projektu

Celem projektu jest wprowadzenie przez Wnioskodawcę na rynek nowej usługi - aplikacji mobilnej usprawniającej komunikację na linii lekarz prowadzący ciążę - pacjentka.

W efekcie realizacji projektu wersja wstępna aplikacji zostanie przetestowana, następnie usprawniona, ponownie prezentowana a po zakończeniu realizacji projektu - wprowadzona na rynek jako pełnowartościowy produkt dla lekarzy o specjalności ginekologia i położnictwo oraz ich pacjentek w Polsce.