CHIPS

CHIPS – badanie oceniające efektywność, wyniki perinatalne u kobiet ciężarnych z nadciśnieniem w zależności od intensywności leczenia hipotensyjnego. Leczenie bardziej agresywne skutkowało mniejszym prawdopodobieństwem ciężkiego stanu przedrzucawkowego.

Link do artykułu: Link

Powrót do listy