Warto wiedzieć

W dziale "Warto wiedzieć" adresowanym do lekarzy zamieszczamy linki i informacje do bieżącej wiedzy z dziedziny perinatologii, diagnostyki prenatalnej, terapii płodu, położnictwa oraz ginekologii.

ASPRE

ASPRE – wyniki prospektywnego badania, udowadniającego skuteczność profilaktyki aspiryną u kobiet w ciąży z podwyższonym ryzykiem rozwoju wczesnej preeklampsji.

CHIPS

CHIPS – badanie oceniające efektywność, wyniki perinatalne u kobiet ciężarnych z nadciśnieniem w zależności o...