Alkoholowy zespół płodowy (FAS)

Czy wiedzieliście, że w Polsce aż 9 000 dzieci rocznie rodzi się z zespołem FAS (ang. fetal alcohol syndrome), czyli alkoholowym zespołem płodowym? Badanie przeprowadzone w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, polegające na przeanalizowaniu próbek moczu kobiet w ciąży, które deklarowały abstynencję, na obecność wskaźników rozpadu alkoholu wykazało, że co trzecia kobieta piła alkohol, wiedząc o ciąży(1) 

9 września to Światowy dzień FAS. Postanowiliśmy przybliżyć Wam kilka informacji na ten temat.

  1. Nie ma bezpieczniej dawki alkoholu w ciąży – aldehyd octowy, który powstaje w wątrobie z alkoholu etylowego i jest odpowiedzialny za tak zwanego kaca, jest toksyczny i może uszkodzić płód nawet przy jednorazowym spożyciu alkoholu!
  2. Po około 40 minutach od spożycia alkoholu przez matkę, jego stężenie we krwi płodu jest zbliżone do stężenia we krwi matki.
  3. FAS to jedno z najcięższych zaburzeń neurorozwojowych. Dzieci nim dotknięte mają problemy z koncentracją, zaburzenia motoryczne i behawioralne (zachowania), wymagają wieloletniej terapii i odpowiedniego wsparcia.
  4. Alkohol w FAS powoduje szereg anomalii. Charakterystyczne cechy osób dotkniętych tym syndromem to między innymi słabo rozwinięta szczęka, wąska górna warga, krótki zadarty nos, brak rynienki podnosowej, duże i źle ukształtowane uczy, spłaszczony środek twarzy, małe i szeroko rozstawione oczy.

Dzieci dotknięte FAS rozwijają się inaczej niż rówieśnicy. Często są drobniejsze, mają problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie. Wiele z nich nigdy nie osiąga samodzielności, czasem mówi się o nich „wieczne dzieci”

Alkohol nie zawsze prowadzi do zespołu FAS, ale za każdym razem negatywnie oddziałuje na rozwój płodu. Według licznych badań wpływa on m. in. na zmniejszenie przyrostu wagi, zwiększa częstość występowania przedwczesnego porodu i poronień, negatywnie wpływa na rozwój zdolności poznawczych, koncentracji i uwagi, myślenia przyczynowo-skutkowego. 

Źródło: 1. Marek Banach: Alkoholowy Zespół Płodu. Teoria, Diagnostyka, Praktyka.. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2011. ISBN 978-83-7505-851-2.

Powrót do listy